Hållbarhet

Scandinavian Express samhällsansvar

Vi är medvetna om, att vår verksamhet påverkar vår närmaste omgivning och i förlängningen samhället. Därför vidtar vi en rad åtgärder, i vilka vi också engagerar våra medarbetare, institutioner och andra berörda företag och personer.

Vi stödjer aktivt en amatörfotbollsklubb, och bidrar på så sätt till att unga fotbollsspelare kan utveckla sin talang.

Vi har samarbeten med högskolor. Vi utnyttjar varje möjlighet till möten med studenter, för att kunna dela vår kunskap och erfarenhet av affärskultur i var och ett av de skandinaviska länderna.

Tillsammans med våra medarbetare genomför vi olika välgörenhetesprojekt, exempelvis stödjer vi systematiskt polacker som bor inom gamla Sovjets gränser.

 

Ekologi och miljö

Vi vill garantera våra kunder högsta möjliga standard på våra tjänster, och bolaget ett optimalt klimat i näringslivet och samhället. Därför är dragbilar i Scandinavian Express flotta utrustade med EURO5 motorer och lägsta möjliga förbränning - bara ett av elementen i vårt åtagande inom miljöområdet enligt ISO 14001:2004.

Varje år upplåter vi en oberoende, utomstående revision av ett schweiziska institut, vilket ger våra miljöstandarder ytterligare tillförlitlighet.

Bland införda miljöfrämjande åtgärder kan nämnas att vi har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att förhindra nedsmutsning av luft, jord och grundvatten under transportuppdrag, tankning av bränsle av högsta tillgängliga kvalitet endast på anvisad plats, fordonstvätt endast på miljöklassade tvättinrättningar.

Våra chaufförer har genomgått utbildning inom eco-driving. Särskild vikt har lagts vid säker avfallshantering, också av farligt avfall. Vi häller eller kastar inte miljöfarligt avfall i naturen, utan lämnar det för återvinning.

Även vid anskaffning av däck till våra ekipage, har vi miljön i åtanke. Vi väljer endast certifierade leverantörer, som levererar däck som uppfyller höga normer och får ner bränsleförbrukningen, och därmed utsläppen.

Vi främjar också elektronisk administration och brevväxling, optimerar leverentörkedjor och får på så sätt ner antalet transporter.

Hur kan vi hjälpa dig?