Tredjepartslogistik

Är du ute efter komplexa lösningar som bidrar till utvecklingen av ditt företag

Lagerlogistik som erbjuder ert företag fullt utbud av tjänster är viktigt för dig. Du vill ha möjlighet att lasta av en del av ditt gods, som snabbt ska distribueras eller hamna hos din kund. Vi känner till er verksamhet och utmaningarna på marknaden.

scandinavian express

Konsolidering av dina styckegodsförsändelser för vidare distribution inrikes eller utomlands

scandinavian express

Ditt gods blir magasinerat på tullagret med obegränsat betalningsuppskov

scandinavian express

Stöd och rådgivning på varje etapp i din logistikkedja

Vad bidrar till din komfort (och din kunds?)

  • Dina varor blir snabbare klara för försäljning - ompackning, omlastning, pallettering, konsolidering, märkning,

  • Logistikstyrningen på ditt företag är optimerad – en leverantör tar hand om alla dina logistikutmaningar

  • Ibland har dina varor ovanliga mått och vikt – en travers och kran kan nog rå på det mesta

  • Dina varor kräver speciella förhållanden och utrustning under tiden de magasineras – gafflar till att greppa pappersbalar, lagring och distribution av livsmedel, tillsyn av veterinär

 

 

Är optimerade logistiklösningar viktiga för dig?

Fråga om din frakt