Papper

Papper

Logistik innefattande papper i balar är främst en FTL/door-to-doortjänst som kräver stor precision och rätt utrustning. Leverans av denna känsliga vara sker under tidspress, och leverantörerna är belägna långt norrut i Sverige och Norge, vilket inte underlättar att hämta dessa lass.

Transport case

Under 2011 transporterade vi sammanlagt över 5500 pappersbalar från norra Sverige och Norge till mottagare i Polen, Tyskland, Danmark, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Kroatien och Bulgarien – utan en enda skada! Dessa balar skulle fylla två fullstora fotbollsplaner, och om man ställde de på rad skulle de bilda ett över 6km långt led.

Transporter i denna skala – i tid och utan skador – krävde att vi använde ytterligare säkerhetsåtgärder i form av speciella kantskydd och tåliga trailers, där truckar med balarna i speciella hållare kunde köra på. Fasta avgångar och garanterade platser på färjor till vårt förfogande underlättade punktliga leveranser till mottagare på andra sidan Östersjön.

Hur kan vi hjälpa dig?