Fönster och dörrar

Fönster och dörrar

Fönster och dörrar är ömtåliga produkter, som lätt kan skadas. Det är allmänt ansett att transport av fönster och dörrar till Skandinavien är en riktig specialisering, som bara de bästa i branschen kan ta sig an. Under årens lopp har vi transporterat tiotusentals fönster till Skandinavien. Därför vet vi hur vi ska måna om säkerheten för dina varor, och hur man går tillväga för att frakta dessa ett par tusen kilometer och leverera på plats på en byggarbetsplats i Oslo inom ett snävt tidsspann. Vi tar fullt ansvar för dina varor. För oss är de lika viktiga, som för dig.

Viktigaste elementen inom logistiktjänster avsedda för producenter av fönster och dörrar:

 

  • Rack är grunden

En logistikoperatör, som samarbetar med tillverkare av fönster och dörrar, kan övertala dessa att använda rack med anpassade dimensioner, eller åtminstone sådana, som motsvarar måtten av en europall, eller jämnt delbara med dessa mått. Det har framför allt inverkan på tranportkostnaden. Rack med avvikande mått leder till outnyttjad yta på trailern, som i sin tur leder till högre kostnader, särskilt vid helbilstransporter.

 

  • Fordonsflottan avgörande för heltäckande service

En mångfunktionell flotta ger framförallt möjlighet att realisera olika typer av uppdrag och möjliggör optimal anpassning till godsets egenskaper. På så vis kan man erbjuda tillverkaren en heltäckande tjänst, anpassad för ordrar av olika kaliber. Vid transport av fönster och dörrar, är det inte mängden pallplatser som är utmaningen; det går alltid att matcha med rätt transportmedel. Den logistiska utmaningen är lossningsplatsen, som i hög grad spelar in vid val av ekipage.

 

  • Skräddarsydda lösningar

Om uppdragsgivaren förväntar sig av producenten, att de beställda fönstren måste finnas på byggarbetsplatsen på bestämt datum kl 20.00, eftersom det är bara då man kan stänga av gatan för att möjliggöra tillfart med trailern för lossning, då måste logistikoperatören göra allt för att hålla tiden. I detta fall är nyckelfaktorerna erfarenhet och en perfekt organisation, inte minst av färjeöverfarten.

 

Guide för fönster-, och dörrbranschen

Kolla vilka faktorer man ska lägga vikt vid när man väljer logistikoperatör till att serva producenter av fönster och dörrar

Läs guiden

Hur kan vi hjälpa dig?