Bränsletillägg

Det nuvarande bränsletillägget hos Scandinavian Express (SEFS) utgör under  July  2020: 5,42%

 

Ständiga prisförändringar på bränslemarknaden hör till dagens dilemman överallt i världen, speciellt en energikrävande bransch som logistikbranschen. Därför dök följande fråga upp: på vilket sätt skall man räkna in skiftande bränslepriser i kalkyleringen av tjänster och samtidigt behålla offerten attraktiv samt lättläst?

 Lösningen är bränsletillägg, det vill säga en mekanism som automatiskt reagerar på prisförändringar på olja och rederiers oljepristillägg.

Enligt standarden på marknaden antog Scandinavian Express bränsletillägg, som en
andel av bränslekostnaden i fraktkostnaden automatiskt tar hänsyn till variationer i bränslepriserna:

  • gällande pris: Priset på ON första dagen i gällande månad enl LOTOS
  • baspriset: Priset på ON från 2020/05/05 enl LOTOS

Bränslepriset fastställs enligt LOTOS Groups grossistpris. Tack vare detta har varken bensinstationernas marginaler eller regionala skillnader av efterfrågan något inflytande på tillägget

Bränsle justeringen beräknas månadsvis och läggs till frakten som en separat post på fakturan - en separat del av kostnaden som är oberoende av logistikoperatören.
 

Fördelarna som lösningen medför:

  • tillägget är en mekanism, som automatiskt tar hänsyn till bränslets prisförändringar, dessutom fungerar den proportionellt till marknadspriserna, vilket innebär att priserna kan lika väl sänkas till basvärdet
  • tillägget till bränslekostnaderna skall stabilisera priset och möjliggöra uppställning av de kostnader som är oberoende av transportoperatören
  • tack vare tillägget skall påslagen redovisas enligt verkliga ekonomiska omständigheter och prisförändringar istället för spekulationer
  • denna lösning siktar på att stabilisera samarbetsvillkoren på lång sikt - oberoende av de ständiga prisförändringarna på bränslemarknaden

Detaljerad information är tillgänglig hos Scandinavian Express kontaktpersoner.

Hur kan vi hjälpa dig?