Automotive

Transport av bilkomponenter direkt till produktionslinan på bilfabriken – det är logistiktjänster för fordonsbranschen som vi har utfört i många år. Därför vet vi, att din sektor karaktäriseras av stor dynamik och många varierande uppdrag. Varje försening kan störa kundens produktionsprocess.

Om din kund förväntar sig att ha beställda delar i produktion på en viss dag kl 20.00, då måste logistikoperatören göra allt för att hålla den strikta deadlinen och inte riskera produktionsstopp. Trots, att det ibland är 2000km avstånd att klara av, och att det kan uppkomma hinder på vägen som man inte kan rå för, så vet vi hur man minskar risken och vilka moment som är prioriterade hos kunder i denna bransch.

 

3 nyckelfaktorer enligt kunder i fordonsbranschen:

  • Flexibilitet – möjlighet att integrera logistikpartner i kundens produktionsprocesser

I fordonslogistiken är en grundläggande faktor som styr val av partner just leveransprecision. Partnern måste se över sina systemresurser, möjligheten att intergrera dessa mot kund, och rapportera nyckeltal enligt branschsstandard.

  • Beredskap att hantera hela försörjningskedjan

Logistikoperatören måste ha ständig beredskap att erbjuda tjänster genom hela försörjningskedjan. Detta gäller inte bara delar som ska till montering, utan även reservdelar och returer, där flödena inte är planerade och storleken på sändningarna oftast liten.

  • Utförande av Just in time och Just in sequence uppdrag

Dessa är prioriterade tjänster för kunden i fordonsbranschen. De tillåter att minimera varulager och därmed lagerkostnader. Till de huvudsakliga vinsterna hör förbättrad kvalitet, produktivitetsökning och stabilare processer. De minskar administrationen, förenklar planeringen och reducerar förlusterna.

 

 

Guide för fordonsbranschen

Ta reda på vad som är väsentligt vid val av logistikpartner inom fordonsbranschen.

 Läs guiden

 

Är optimerade logistiktjänster viktiga för dig?

Fråga om din frakt

Hur kan vi hjälpa dig?