Allmänna villkor

Ansvarsfriskrivning

All e-post och filer skickade av SCANDINAVIAN EXPRESS Sweden AB är konfidentiella och ej avsedda för av användning av obehöriga. Om du har felaktigt emottagit e-post, var god meddela systemadministratören. E-post innehåller konfidentiell information och är avsedd endast för adressaten. Om du ej är denne skall du inte sprida, distrubuera eller kopiera detta innehåll. Var god utan dröjsmål underrätta avsändaren om du fått denna e-post av misstag, och radera den från din dator. Om du ej är den avsedda adressaten är du underrättad att vidarebefordring, kopiering, spridning eller på annat sätt nyttja informationen är förbjudet.

Upphovsrätt och övervakning

Ägaren till denna webbplats och om inte annat framgår, allt innehåll, är SCANDINAVIAN EXPRESS Sweden AB

Webbplatsen är övervakad med hjälp av Google Analytics.

Förfrågningar

 I enlighet med företagets affärsmodell och säkerhetspolicy garanterar inte SCANDINAVIAN EXPRESS Sweden AB, att alla mottagna förfrågningar kommer att besvaras.

Hur kan vi hjälpa dig?